Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń "Rybaczówki"

poniedziałek, 10 lipca 2017 09:30

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń "Rybaczówki" w Kluczborku - ogłoszenie

Biuro Zarządu

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

z  siedzibą w Opolu

ul. Malczewskiego 1

45-031 Opole

 

zgodnie z uchwałą nr 54/plenum/2017  Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu

 

ogłasza

PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ

POMIESZCZEŃ „Rybaczówki” w KLUCZBORKU

/BEZ POMIESZCZENIA BIUROWEGO KOŁA PZW KLUCZBORK/

Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria punktowane w skali 1-5 pkt.

Interes wędkarstwa – propozycja współpracy z Kołem PZW Kluczbork

  1. Modernizacja, bieżące naprawy, utrzymanie porządku na terenie stawu przylegającego do Rybaczówki (własność Okręgu),
  2. Proponowane zamierzenia inwestycyjne.
  3. Wysokość czynszu min. 2000 zł netto m-cznie.

W ramach składanej oferty Oferent winien zagwarantować swobodny dostęp do pomieszczenia biura Koła PZW Kluczbork oraz udostępnić lokal na Walne  Zgromadzenia Koła.

Termin ważności ofert nie może być krótszy niż 60 dni.

Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Rybaczówka Kluczbork” –

w Biurze Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole

do dnia 04/08/2017  do godz. 12.00

Otwarcie nastąpi w dniu 08/08/2017   w siedzibie  Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole

Osobą uprawnioną do zbierania ofert i udzielania informacji jest :

Dyrektor Biura Zarządu Okręgu PZW - Jakub Roszuk, tel.77/ 454 55 54 lub 694 600 281

Okręg PZW zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości