PZW Koło Kluczbork
OSTATNIE ZAWODY SEZONU 2018
wtorek, 09 października 2018 07:10

TROFEA SPINNINGISTÓW ZDOBYTE !

W dniu 7 października 2018 roku rozegrane zostały ostatnie tegoroczne zawody zaplanowane
w kalendarzu imprez sportowych Koła PZW w Kluczborku. Do zawodów "Zakończenia
Sezonu", które rozgrywano metodą spinningową stawiło się 21 zawodników, na odprawie
przed zawodami ustalono dwie kategorie - zawodnicy wędkująca z brzegu i wędkujący ze
środków pływających. O godz. 12:00 sędzia główny zawodów kol. Jan Czarny ogłosił ich
zakończenie i po przeliczeniu punktów podał wyniki.

Klasyfikacja spinningistów wędkujących z brzegu:

I miejsce Leszek WĘŻYK (450 pkt.)
II miejsce Wiesław WASYLISZYN (430 pkt.)
III miejsce Andrzej KULESA (130 pkt.
)

Klasyfikacja spinningistów wędkujących z łodzi:

I miejsce Andrzej WÓJCIK (2130 pkt.)
II miejsce Wiktor NAKONIECZNY (1900 pkt.)
III miejsce Jerzy IWANOWICZ (1750 pkt.)

Ogółem złowiono 42 ryby ( 3 szczupaki, 39 okoni ) największego szczupaka 69,5 cm złowił
Jerzy Iwanowicz natomiast największy okoń 37 cm został złowiony przez Wiesława
Wasyliszyna. Zwycięzcą wręczono puchary z wpisem upamiętniającym  członka naszego
Koła, działacza Klubu "Wzdręga" ŚP. Tomasza Styrczewskiego.
Przy wspólnym posiłku wymieniono cenne uwagi dotyczące między innymi ochrony naszych
wód jak również walki z nieuczciwymi wędkarzami. Dodatkowo losowano nagrodę
ufundowaną przez Kazimierza Pietruszyńskiego - wędkę spinningową, którą otrzymał kol.
Tomasz Pawłowski.
Były to ostatnie zawody organizowane w 2018 roku przez Zarząd Koła w Kluczborku, teraz
przyjdzie
czas na podsumowanie sezonu, dokonanie analiz i wyciągnięcie wniosków.
Za uchybienia i utrudnienia zaistniałe podczas tegorocznej edycji zawodów przepraszamy.
Z tego miejsca chciałbym podziękować za determinację i wytrwałość wszystkim osobą
zaangażowanym w organizację tych imprez, a w szczególności członkom Zarządu, sędziom
i zawodnikom.

Za Zarząd
Prezes Jacek Łuszczek 
Zawody Zakończenie Sezonu.
poniedziałek, 01 października 2018 14:14

 

Podobny obraz

Zarząd Koła PZW Kluczbork zawiadamia ,że zgodnie z kalendarzem imprez
sportowych na rok 2018, w dniu 07.10.2018 r. (niedziela)
odbędą się na zb. Kluczbork towarzyskie zawody spinningowe pod nazwą

"Zakończenie Sezonu" z łodzi lub z brzegu -w zależności od ilości uczestników i
środków pływających. Zawody zostaną rozegrane na "żywej rybie" z Zasadami Organizacji
Sportu Wędkarskiego PZW, Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Spiningowym.
Zbiórka uczestników i potwierdzenie udziału w zawodach j.w na Stanicy Wędkarskiej
w dniu 07.10.20018 o godz. 6.00. Środki pływające zapewniają uczestnicy we własnym zakresie.
Zapisy- zgłoszenia do udziału przyjmowane są w biurze Koła lub w Centrum Wędkarskim
w godzinach urzędowania, lub telefonicznie 694-343-709,694-085-469 do dnia 05.10.2018 r.
Osoby do lat 18 obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna dołączona do zgłoszenia
oraz wędkowanie pod opieką osoby dorosłej, obowiązkowo założone kamizelki ratunkowe
w czasie zawodów.

Program zawodów:
6.00 - zbiórka zawodników,
6.30 - losowanie numerków
7.00 - wyjście ,wypłynięcie na łowisko
7.30 - 12.30 zawody,
13.00 - 14.00 - obliczanie wyników
14.00 - wspólny posiłek na Stanicy Wędkarskiej,
15.00 - ogłoszenie wyników zakończenie zawodów,

Organizator zawodów zastrzega sobie w zależności od warunków prawo do zmian w programie i regulaminie zawodów.
Zgłoszenie się zawodnika do zawodów jest równoważne  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację jego nazwiska i wizerunku. 
PUCHAR ZARZĄDU ZDOBYTY
sobota, 29 września 2018 20:22

RYWALIZACJA O PUCHAR ZARZĄDU KOŁA!

 

Zawody o puchar Zarządu Koła PZW w Kluczborku, które zostały rozegrane
23 września br. zgromadziły 17 zawodników rywalizujących metodą spławikową
i gruntową. Zawody rozegrano na zbiorniku Stowarzyszenia wsi w Bakowie, 
Sędzią głównym zawodów był Wiceprezes Koła kol. Jan Czarny. Łowienie rozpoczęto
o godz. 8:15 zakończono o 12:00. Po zważeniu i wypuszczeniu ryb do zbiornika
ogłoszono wyniki, które przedstawiały się następująco: 

I miejsce Waldemar FIECH    2265 pkt.
II miejsce Andrzej  ZIĘTEK    1555 pkt.
III miejsce Jacek ŁUSZCZEK    1365 pkt.

Następni w kolejności zajmowanych miejsc:
4 - Mieczysław Rabiega, 5 -Grzegorz Puchała, 6 -Marek Gąszczak,
7 -Daniel Lisowski, 8 -Piotr Kulessa, 9 -Janusz Kulej,
10 -Andrzej Bednarczuk, 11 -Ryszard Szlachcic, 12 -Andrzej Wyrwich,
13 - ex aequo Rudolf Noczyński, Jan Turkiewicz, Kazimierz Zawadzki,
Ryszard Hlipała i Wiktor Nakonieczny.

Zawody były również spotkaniem działaczy wszystkich organów naszego
Koła, przy wspólnym posiłku wymieniliśmy uwagi, pomysły i propozycje do dalszych
działań.
Przed nami pozostały do rozegrania ostatnie zawody sezonu w dniu 7 października
2018 roku - spinning na zbiorniku Kluczbork w Ligocie Górnej. Zapraszamy wszystkich
chętnych do uczestnictwa w tych zawodach.

Zarząd Koła

 

 
KOMUNIKAT KRK PZW
sobota, 29 września 2018 19:38

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA PZW W KLUCZBORKU


W związku z rezygnacją dwóch członków KRK PZW w Kluczborku w celu
jej prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia właściwego nadzoru,
zgodnie z zapisami Statutu PZW  w ich miejsce powołano dwóch
kandydatów  w kolejności zajmowanej na liście oczekujących.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Koła PZW w Kluczborku
na swoim posiedzeniu przyjęła uchwałą (jednogłośnie) nowych członków
w osobach kol. Ryszarda Szlachcica i Kazimierza Zawadzkiego.
Po uzupełnieniu składu Komisja Rewizyjna Koła PZW w Kluczborku
ukonstytuowała się następująco:

przewodniczący Andrzej  Bednarczuk
z-ca przewodniczącego Ryszard Hlipała
sekretarz Ryszard Szlachcic
członek Zdzisław Gawroński
członek Kazimierz Zawadzki


Przewodniczący KRK

Andrzej Bednarczuk


 
CZYN NA ZBIORNIKU W LASOWICACH MAŁYCH
wtorek, 25 września 2018 19:44

WIELKA MOBILIZACJA WĘDKARZY !!!

W dniu 22 września 2018 roku Zarząd Koła PZW w Kluczborku
zorganizował czyn wędkarski na zbiorniku "Dąbrowniak"
w Lasowicach Małych. Chcemy przypomnieć koleżankom i kolegom
wędkarzom, że w sierpniu br. podpisaliśmy umowę dzierżawy
zbiornika z Nadleśnictwem Kluczbork na kolejne 7 lat, co
w konsekwencji  pozwoliło na podjęcie działań związanych
z czyszczeniem zbiornika. Pierwszym etapem prac, które wykonało
Leśnictwo Lasowice Małe  było  usunięcie kilku drzew w oddziałach
leśnych przylegających do stawu, utrudniających wjazd sprzętu
ciężkiego. Drugim etapem było czyszczenie grobli od strony
wschodniej - Lasowic Małych, następnie wzdłuż drogi, i od strony
zachodniej - Lasowic Wielkich, z samosiewek, konarów i gałęzi
pozostawionych po wycince drzew. Mając powyższe na uwadze
oraz fakt, iż zakres prac był tak duży Zarząd wystosował komunikat
do wędkarzy i sympatyków naszego Koła z prośbą o pomoc. O godz,
8:00 w dniu 22 września br. w Lasowicach Małych stawiły się 33
osoby z piłami spalinowymi, kosami oraz narzędziami, gotowe do
pracy. Taka ilość uczestników przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania, aż miło było popatrzeć z jaką chęcią wszyscy
przystąpili do pracy. Po kilku godzinach brzegi i groble zostały
oczyszczone i przygotowane do trzeciego etapu jakim będzie
praca koparki. W tym miejscu chciałbym w imieniu Zarządu jak
również własnym podziękować wszystkim osobą biorącym udział
w czynie za wniesiony wkład pracy i zaangażowanie, ponadto chcę
chce podziękować przybyłym na czyn kolegom z Koła PZW
Rzemieślnik w Oleśnie. Po pracy wszyscy usiedli do wspólnego
posiłku, była wojskowa grochówka, kiełbasa i kaszanka z grilla,
wielu kolegów wędkarzy nawiązało nowe znajomości. W tak milej
i przyjaznej atmosferze szybko mijał czas i około godz. 15-tej
zakończyliśmy spotkanie integracyjne. Cieszy fakt, że w czasie
trwania czynu wiele osób deklarowało chęć udziału w następnych
tego typu przedsięwzięciach. Na koniec chciałby poinformować
wędkarzy, że prace koparki na zbiorniku "Dąbrowniak" planowane
są na przełomie października i listopada, wtedy to mogą wystąpić
utrudnienia w wędkowaniu.

za Zarząd,

Prezes Jacek Łuszczek