PZW Koło Kluczbork
ZIMA NAD WODĄ
niedziela, 17 lutego 2019 21:32

PRACE NA ZBIORNIKU „DĄBROWNIAK”

Początkiem lutego 2019 roku członkowie Zarząd Koła oraz Komisji
Rewizyjnej spotkali się na zbiorniku „Dąbrowniak” w Lasowicach
Małych gdzie wspólnie przystąpili  do pierwszych prac, wycięli
zarośniętą trzciną i pałką wodną część stawu od strony południowo
wschodniej  tj. od lasu.To jedyne pozostawione miejsce gdzie nie
pracowała koparka i wymagało wyczyszczenia. Miejsce to pozostawiono
również jako naturalne schronienie ryb podczas tarła. Zgodnie z naszymi
oczekiwaniami zbiornik napełnił się  na całej powierzchni, śmiało można
zaryzykować stwierdzeniem, że takiego poziomu wody w Lasowicach nie
było od wielu lat. Woda rozlała się szeroką ławą po lesie w miejscach
połączenia z rowami zasilających. Im więcej wody zatrzymamy na wiosnę
tym dłużej pozostanie wysoki poziom w zbiorniku latem. Dodatkowo
uszczelniono mnich i przygotowano odcinek grobli przy mnichu pod
utwardzenie. W najbliższych tygodniach zostanie przywieziony materiał
na utwardzenie grobli i będziemy musieli go rozplantować, i  wyrównać.
Z nadejściem wiosny i stałymi ociepleniami rozpoczniemy rekultywacje
nabrzeży stawu od strony Lasowic Małych i Lasowic Wielkich, zbiornik
w czasie prac nie zostanie wyłączony z wędkowania. Zarząd Koła
podejmie również działania związane z zabezpieczeniem zbiornika
„Cegielnia” w Ligocie Dolnej w związku z kolejnymi przypadkami
nielegalnego wysypywania śmieci na nasz teren. W chwili obecnej
zostały zakupione kamery, które będą rozstawione w rejonie zbiornika
celem jego monitorowania. Ostatni przypadek wysypania śmieci jak
również przywiezienia bez zezwolenia gruzu miał miejsce w styczniu br.
został zgłoszony kluczborskiej Policji z wnioskiem o ściganie i ukaranie
sprawców. Jako Zarząd Koła apelujemy do wszystkich kolegów wędkarzy
o czujność na łowisku, informowanie i powiadamianie Państwowej
i Społecznej Straży Rybackiej, Policji oraz członków Zarządu Koła o każdym
przypadku wjazdu na teren „Cegielni” ciężarówek, traktorów, które
przywożą śmieci, gruz lub ziemie. W przypadku prac wykonywanych przez
Koło (czyny wędkarskie, wycinka posuszu, sprzątanie terenu) na miejscu
będą działacze Koła jak również poinformujemy o takich działaniach
umieszczając informację w Internecie i tablicach ogłoszeniowych.
Wszystkim kolegom uczestniczącym w pracach składamy podziękowania.

Zarząd Koła