PZW Koło Kluczbork
Zawody o Puchar Zarz?du Klubu w w?dkarstwie spinningowym.
środa, 13 lipca 2011 13:18

W?dkarski Klub
Sportowy Wzdr?ga
Kluczbork organizuje
zawody o Puchar Zarz?du Klubu w
w?dkarstwie spinningowym.
Zawody odb?d? si? w dniu 24.07.2011.
Zbirka o godz. 5.00 na o?rodku Bia?y
?agiel(LOK) w Turawie.
Zawody odb?d? si? w kat. OPEN, w jednej
turze wg regulaminu sportowego po?owu ryb.

Zapisy do dnia 21.07.2011 w??cznie, u
skarbnika Klubu.

Zawody s? dofinansowane przez Gmin?
Kluczbork.

Zarz?d Klubu

 
Obchody 60-lecia powstania Ko?a
poniedziałek, 30 maja 2011 09:00

W sobot? 14.05.2011 w by?ej sali Prefabetu odby?y si? obchody 60-lecia powstania Ko?a Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego w Kluczborku. Uroczysto?ci by?y podzielone na dwie cz??ci tj. oficjaln? (akademia) i nie oficjaln? (zabawa).
Gospodarze (w?dkarze Ko?a), z osobami towarzysz?cymi, na w/w imprez? zaprosili wielu go?ci. By?y wspomnienia z historii Ko?a i w?dkarstwa, a nie w?dkuj?cy mieli okazj? przybli?y? sobie temat. Po wielu ciep?ych s?owach skierowanych do organizatorw ,go?cie i gospodarze obdarowali si? wzajemnie okoliczno?ciowymi upominkami. Po prawdziwie w?dkarskim obiedzie (ryby) by?a zabawa do rana.
Na imprezie go?cili?my:

 • pos?a na sejm RP p. Andrzeja Bu??
 • burmistrza Miasta Kluczbork p. Jaros?awa Kielara
 • przedstawiciela starosty p. Artura Nowaka
 • przewodnicz?cego Rady Miasta p. Janusza K?dzi?kierownika WziR-u p. Tadeusza B?a?ejewskiego
 • przedstawiciela nadle?nictwa p. Krzysztofa Reszko
 • prezesa Zarz?du Okr?gu PZW Opole kol. Mariana Magdziarza
 • dyr. lokalnej grupy rybackiej, v-ce dyr. Biura Okr?gu i naszego ichtiologa kol. Jakuba Roszuka
 
Og?oszenie !!!
poniedziałek, 23 maja 2011 13:43

W?dkarski Klub Sportowy Wzdr?ga Kluczbork organizuje zawody o mistrzostwo Klubu w w?dkarstwie spinningowym.

Zawody odb?d? si? w dniu 05.06.2011.

Zbirka o godz. 5.00 na o?rodku Bia?y ?agiel(LOK).

Zawody odb?d? si? w kat. OPEN, w dwch turach wg regulaminu sportowego po?owu ryb.

I tura Zbiornik Turawa

II tura Rzeka Ma?a Panew

Zapisy do dnia 02.06.2011 w??cznie, u skarbnika Klubu.

Zawody s? dofinansowane przez Gmin? Kluczbork.


Za Zarz?d Klubu

 
Thymallus poszukuje muszkarzy!
środa, 02 marca 2011 14:05

Sportowy Klub W?dkarstwa Muchowego THYMALLUS poszukuje m?odych w?dkarzy, w wieku juniorw, ktrzy chcieliby rozpocz?? przygod? ze sportem muchowym.

Oferujemy:

 • mo?liwo?? startu w zawodach GP Okr?gu
 • szans? startu w Mistrzostwach Polski
 • pomoc w zakresie wyposa?enia sprz?towego
 • treningi pod okiem do?wiadczonych zawodnikw


Jeste?my sportowym klubem w kategorii muchowej, zrzeszamy ludzi z Opola, Brzegu, Kluczborka (silna reprezentacja), Krakowa, Kielc, Nowego Targu. Zatem przynale?no?? do "nizinnego" ko?a nie jest przeszkoda w uprawianiu sportu muchowego. Zale?y nam g?wnie na pozyskiwaniu "narybku" - m?odych ch?opakw, ktrzy maj? ?y?k? sportow? i chcieliby powalczy? w zawodach rangi okr?gowej, a jak b?d? sukcesy - to rwnie? krajowej. A jest szansa, bo juniorw nie ma zbyt wielu. Oferujemy, przynajmnie j na pocz?tku wszelk? pomoc w rozpocz?ciu muchowania.


 • Zerwij z mitem, ?e w?dkarstwo muchowe, to sport dla bogatych snobw.
 • Przekonaj si?, ?e w?dkowanie na sztuczn? much? nie jest zarezerwowane tylko dla w?dkarzy z okr?gw "grskich".
 • Zakosztuj przyjemno?ci ?owienia w doborowym towarzystwie najlepszych zawodnikw w kraju.
 • Zapraszamy rwnie? muszkarzy - seniorw, ktrzy chcieliby wst?pi? do klubu

  Kontakt: www.thymallus.cba.pl
  tel. 692 832 124 - prezes klubu.
 
Nowy regulamin!
piątek, 28 stycznia 2011 14:39

Zarz?d G?wny PZW na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. przyj?? nowy Regulamin Amatorskiego Po?owu Ryb
W Regulaminie dokonano niezb?dnych zmian wynikaj?cych ze zmiany Ustawy o rybactwie ?rdl?dowym z dnia 24 wrze?nia 2010 r. (Dz.U. Nr 200 z 27.10.2010 r.) oraz zaproponowanych przez Komisj? ds. Ochrony i Zagospodarowania Wd Zarz?du G?wnego PZW.
Ze wzgl?du na zapowiadane rozporz?dzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje si?, ?e Regulamin w swojej ostatecznej formie drukowanej uka?e si? po wej?ciu w ?ycie rozporz?dze? do Ustawy o rybactwie ?rdl?dowym.

Pobierz: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/39226/pliki/regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_2011.pdf

 


Strona 80 z 80
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 169 gości