PZW Koło Kluczbork
Thymallus poszukuje muszkarzy!
środa, 02 marca 2011 14:05

Sportowy Klub W?dkarstwa Muchowego THYMALLUS poszukuje m?odych w?dkarzy, w wieku juniorw, ktrzy chcieliby rozpocz?? przygod? ze sportem muchowym.

Oferujemy:

 • mo?liwo?? startu w zawodach GP Okr?gu
 • szans? startu w Mistrzostwach Polski
 • pomoc w zakresie wyposa?enia sprz?towego
 • treningi pod okiem do?wiadczonych zawodnikw


Jeste?my sportowym klubem w kategorii muchowej, zrzeszamy ludzi z Opola, Brzegu, Kluczborka (silna reprezentacja), Krakowa, Kielc, Nowego Targu. Zatem przynale?no?? do "nizinnego" ko?a nie jest przeszkoda w uprawianiu sportu muchowego. Zale?y nam g?wnie na pozyskiwaniu "narybku" - m?odych ch?opakw, ktrzy maj? ?y?k? sportow? i chcieliby powalczy? w zawodach rangi okr?gowej, a jak b?d? sukcesy - to rwnie? krajowej. A jest szansa, bo juniorw nie ma zbyt wielu. Oferujemy, przynajmnie j na pocz?tku wszelk? pomoc w rozpocz?ciu muchowania.


 • Zerwij z mitem, ?e w?dkarstwo muchowe, to sport dla bogatych snobw.
 • Przekonaj si?, ?e w?dkowanie na sztuczn? much? nie jest zarezerwowane tylko dla w?dkarzy z okr?gw "grskich".
 • Zakosztuj przyjemno?ci ?owienia w doborowym towarzystwie najlepszych zawodnikw w kraju.
 • Zapraszamy rwnie? muszkarzy - seniorw, ktrzy chcieliby wst?pi? do klubu

  Kontakt: www.thymallus.cba.pl
  tel. 692 832 124 - prezes klubu.
 
Nowy regulamin!
piątek, 28 stycznia 2011 14:39

Zarz?d G?wny PZW na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. przyj?? nowy Regulamin Amatorskiego Po?owu Ryb
W Regulaminie dokonano niezb?dnych zmian wynikaj?cych ze zmiany Ustawy o rybactwie ?rdl?dowym z dnia 24 wrze?nia 2010 r. (Dz.U. Nr 200 z 27.10.2010 r.) oraz zaproponowanych przez Komisj? ds. Ochrony i Zagospodarowania Wd Zarz?du G?wnego PZW.
Ze wzgl?du na zapowiadane rozporz?dzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje si?, ?e Regulamin w swojej ostatecznej formie drukowanej uka?e si? po wej?ciu w ?ycie rozporz?dze? do Ustawy o rybactwie ?rdl?dowym.

Pobierz: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/39226/pliki/regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_2011.pdf

 


Strona 76 z 76
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości