PZW Koło Kluczbork
S P R A W O Z D A N I E z pracy z dzie?mi i m?odzie?? w Kole PZW Kluczbork za rok 2011.
wtorek, 20 marca 2012 17:09

S P R A W O Z D A N I E z pracy z dzie?mi i m?odzie?? w Kole PZW Kluczbork za rok 2011.

http://www.pzw.org.pl/1481/wiadomosci/58753/60/s_p_r_a_w_o_z_d_a_n_i_e_______________z_pracy_z_dziecmi__i_mlodz

 
Komunikat
sobota, 03 marca 2012 21:03

Przypominamy kolegom w?dkarzom , ?e w rejonie zbiornika " D?brownik " w Lasowicach Ma?ych , w pierwszym zje?dzie patrz?c z kierunku Ma?ych Lasowic wyznaczony jest punkt czerpania wody P.PO? .W zwi?zku z czym obowi?zuje zakaz parkowania pojazdw.Parking dla w?dkarzy znajduje si? w rejonie drugiego zjazdu .

Zarz?d Ko?a

 
Komunikat
sobota, 03 marca 2012 20:57

W?dkarzu !!!!

Nie b?d? WYDR? !

Z?owionego amura wypu?? .Amury zmniejszaj? zarastanie ?owiska. Liczy si? ka?dy amur w wodzie!*

1.Zbiornik " D?brownik " w Lasowicach Ma?ych

2.Zbiornik " Cegielnia " w Ligocie Dolnej

Zarz?d Ko?a

 
KOMUNIKAT !
środa, 29 lutego 2012 13:12

Zakaz w?dkowania na zbiorniku retencyjnym " Kluczbork"

Termin udost?pnienia zbiornika " Kluczbork " do w?dkowania b?dzie podany w gablotach w?dkarskich i na stronie internetowej

Zarz?d Ko?a

 
Kacper Konieczny Mistrzem Okr?gu
wtorek, 19 lipca 2011 15:27

Przy pi?knej, s?onecznej a chwilami wr?cz upalnej pogodzie rozegrano w sobot? i niedziel? (04-05.06.2011 r.) na Kanale Azotowym w K?dzierzynie-Ko?lu Indywidualne Sp?awikowe Mistrzostwa Okr?gu w kategorii Kobiet, Kadetw i Juniorw U18. Z ryb? by?o r?nie, cho? Ci najlepsi jako? sobie poradzili.

W kategorii kobiet niespodziank? sprawi?a Beata Borodziewicz, ktra pogodzi?a nasze dwie najbardziej utytu?owane zawodniczki El? Mach i Joasi? Drgas. Jako ciekawostk? podam, ?e pani Beata zacz??a tak na powa?nie swoj? przygod? ze sportem w?dkarskim dzi?ki pasji swojej crki Eweliny, do niedawna kadetki, ktra notabene zaj??a w Mistrzostwach miejsce czwarte. Pani Beata z?owi?a rwnie? najwi?ksz? ryb? drugiego dnia zawodw - leszcza - 1785 punktw.

Więcej…
 


Strona 70 z 71
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości