PZW Koło Kluczbork
Nowy regulamin!
piątek, 28 stycznia 2011 14:39

Zarz?d G?wny PZW na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. przyj?? nowy Regulamin Amatorskiego Po?owu Ryb
W Regulaminie dokonano niezb?dnych zmian wynikaj?cych ze zmiany Ustawy o rybactwie ?rdl?dowym z dnia 24 wrze?nia 2010 r. (Dz.U. Nr 200 z 27.10.2010 r.) oraz zaproponowanych przez Komisj? ds. Ochrony i Zagospodarowania Wd Zarz?du G?wnego PZW.
Ze wzgl?du na zapowiadane rozporz?dzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje si?, ?e Regulamin w swojej ostatecznej formie drukowanej uka?e si? po wej?ciu w ?ycie rozporz?dze? do Ustawy o rybactwie ?rdl?dowym.

Pobierz: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/39226/pliki/regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_2011.pdf

 


Strona 68 z 68
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości