PZW Koło Kluczbork
Komunikat
sobota, 03 marca 2012 20:57

W?dkarzu !!!!

Nie b?d? WYDR? !

Z?owionego amura wypu?? .Amury zmniejszaj? zarastanie ?owiska. Liczy si? ka?dy amur w wodzie!*

1.Zbiornik " D?brownik " w Lasowicach Ma?ych

2.Zbiornik " Cegielnia " w Ligocie Dolnej

Zarz?d Ko?a

 
KOMUNIKAT !
środa, 29 lutego 2012 13:12

Zakaz w?dkowania na zbiorniku retencyjnym " Kluczbork"

Termin udost?pnienia zbiornika " Kluczbork " do w?dkowania b?dzie podany w gablotach w?dkarskich i na stronie internetowej

Zarz?d Ko?a

 
Kacper Konieczny Mistrzem Okr?gu
wtorek, 19 lipca 2011 15:27

Przy pi?knej, s?onecznej a chwilami wr?cz upalnej pogodzie rozegrano w sobot? i niedziel? (04-05.06.2011 r.) na Kanale Azotowym w K?dzierzynie-Ko?lu Indywidualne Sp?awikowe Mistrzostwa Okr?gu w kategorii Kobiet, Kadetw i Juniorw U18. Z ryb? by?o r?nie, cho? Ci najlepsi jako? sobie poradzili.

W kategorii kobiet niespodziank? sprawi?a Beata Borodziewicz, ktra pogodzi?a nasze dwie najbardziej utytu?owane zawodniczki El? Mach i Joasi? Drgas. Jako ciekawostk? podam, ?e pani Beata zacz??a tak na powa?nie swoj? przygod? ze sportem w?dkarskim dzi?ki pasji swojej crki Eweliny, do niedawna kadetki, ktra notabene zaj??a w Mistrzostwach miejsce czwarte. Pani Beata z?owi?a rwnie? najwi?ksz? ryb? drugiego dnia zawodw - leszcza - 1785 punktw.

Więcej…
 
Zawody o Puchar Zarz?du Klubu w w?dkarstwie spinningowym.
środa, 13 lipca 2011 13:18

W?dkarski Klub
Sportowy Wzdr?ga
Kluczbork organizuje
zawody o Puchar Zarz?du Klubu w
w?dkarstwie spinningowym.
Zawody odb?d? si? w dniu 24.07.2011.
Zbirka o godz. 5.00 na o?rodku Bia?y
?agiel(LOK) w Turawie.
Zawody odb?d? si? w kat. OPEN, w jednej
turze wg regulaminu sportowego po?owu ryb.

Zapisy do dnia 21.07.2011 w??cznie, u
skarbnika Klubu.

Zawody s? dofinansowane przez Gmin?
Kluczbork.

Zarz?d Klubu

 
Obchody 60-lecia powstania Ko?a
poniedziałek, 30 maja 2011 09:00

W sobot? 14.05.2011 w by?ej sali Prefabetu odby?y si? obchody 60-lecia powstania Ko?a Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego w Kluczborku. Uroczysto?ci by?y podzielone na dwie cz??ci tj. oficjaln? (akademia) i nie oficjaln? (zabawa).
Gospodarze (w?dkarze Ko?a), z osobami towarzysz?cymi, na w/w imprez? zaprosili wielu go?ci. By?y wspomnienia z historii Ko?a i w?dkarstwa, a nie w?dkuj?cy mieli okazj? przybli?y? sobie temat. Po wielu ciep?ych s?owach skierowanych do organizatorw ,go?cie i gospodarze obdarowali si? wzajemnie okoliczno?ciowymi upominkami. Po prawdziwie w?dkarskim obiedzie (ryby) by?a zabawa do rana.
Na imprezie go?cili?my:

  • pos?a na sejm RP p. Andrzeja Bu??
  • burmistrza Miasta Kluczbork p. Jaros?awa Kielara
  • przedstawiciela starosty p. Artura Nowaka
  • przewodnicz?cego Rady Miasta p. Janusza K?dzi?kierownika WziR-u p. Tadeusza B?a?ejewskiego
  • przedstawiciela nadle?nictwa p. Krzysztofa Reszko
  • prezesa Zarz?du Okr?gu PZW Opole kol. Mariana Magdziarza
  • dyr. lokalnej grupy rybackiej, v-ce dyr. Biura Okr?gu i naszego ichtiologa kol. Jakuba Roszuka
 


Strona 68 z 69
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 118 gości