PZW Koło Kluczbork
TERMINARZ ZAWODÓW
środa, 13 marca 2019 13:40

Terminarz zawodów sportowych i towarzyskich dla członków

Koła PZW Kluczbork, w sezonie 2019.

Lp

Nazwa  zawodów

Termin

Miejsce

Dyscyplina

Kategoria

Organi-

zator

1.

Mistrzostwa Koła

31.03.2019

zb. Kluczbork

Feeder

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

2.

Mistrzostwa Koła

05.05.2019

zb. Kluczbork

Spławik

Kadet,

U-20,

U-25, senior.

Koło  (GPx)

3.

DZIEŃ DZIECKA

09.06.2019

Staw Kościuszk

Spławik

Dzieci
(5-15 lat)

Koło

4.

Mistrzostwa Koła

07.07.2019

zb. Kluczbork

Spinning

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

5.

Puchar Prezesa Koła

14.07.2019

zb. Kluczbork

Spławik

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

6.

Puchar Prezesa Koła

28.07.2019

zb. Kluczbork

Feeder

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

7.

Puchar Wakacji

sierpień
2019

Staw Kościuszki

Spławik

Dzieci (szkółka)

Koło

8.

Puchar "MiG"

01.09.2019

Staw Kościuszki

spławik

Dzieci

K.Pietru-szyński

Koło

9.

Puchar Zarządu

15.09.2019

zb. Lasowice

Małe

Spławik Feeder

Działacze  Koła

Koło

10.

Senior  (+ 55)

22.09.2019

zb. Kluczbork

Spławik Feeder

(+ 55)

Koło

11.

Zakończenie Sezonu

29.09.2019

zb. Kluczbork

Spinning

(łódź)

Open - bez

podziału

Koło  (GPx)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca zawodów.

Klasyfikacja „Grand Prix 2019” obejmuje poz. spławik, spinning, grunt
oznaczone symbolem (GPx).

Zawody o Mistrzostwo Koła zostaną rozegrane zgodnie z zasadami
organizacji sportu kwalifikowanego w PZW.

Zarząd Koła

 
INFORMACJA DLA WĘDKARZY
niedziela, 03 marca 2019 21:02

Szanowni Wędkarze !

W dniu 28 lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kluczborku odbyło się spotkanie zorganizowane przez
Burmistrza Miasta Kluczborka Pana Jarosława Kielara,
w którym uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich
Nadzór Wodny w Kluczborku, OSiR Kluczbork, MZOK
Kluczbork oraz PZW. Nasz związek reprezentowali: Dyrektor
Biura Zarządu Okręgu kol.  Jakub Roszuk, Prezes Koła kol.
Jacek Łuszczek i Wiceprezes kol. Jan Czarny. Na spotkaniu
poszczególne instytucje przedstawiły zakres prac które
planowane są do wykonania w 2019 roku na Zbiorniku
Kluczbork. Burmistrz Miasta poinformował wszystkich
o rozpoczęciu budowy kładki oraz przebudowy chodnika
wokół zbiornika. W związku z powyższym w okresie od marca
do czerwca 2019 roku (do zakończenia budowy kładki) zbiornik
wstępny - port wędkarski oraz stanica wędkarska będą
zamknięte do użytkowania przez wędkarzy i traktowane
jako teren budowy. Łodzie pozostawione na stanicy wędkarskiej
mogą tam pozostać do końca prac budowlanych.

 

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że  osobami
odpowiedzialnymi za nadzór i prace dot. ochrony i zagospodarowa -
nia wód na poszczególnych zbiornikach  naszego Koła są kol.:

Zbiornik  „CEGIELNIA” Ligota Dolna:
Janusz Kulej;                     tel. 694 283 830,
Jan Czarny;                        tel. 694 343 709,
Daniel Lisowski;               tel. 536 243 068.

Zbiornik  „KLUCZBORK” Ligota Górna:
Waldemar Fiech;             tel. 694 085 469,
Mieczysław Rabiega;     tel. 695 954 526,
Marek Gąszczak;             tel. 602 115 650,
Ryszard Hlipała;             tel. 601 718 581.

Zbiornik „Dąbrowniak” Lasowice Małe:
Jacek Łuszczek;              tel. 509 730 603,
Piotr Kulessa;                    tel. 601 170 699,
Kazimierz Zawadzki;       tel. 668 008 035,
Klaudiusz Popenda;       tel. 601 880 718.

Staw Kościuszki Kluczbork:
Mariusz Bagiński;            tel. 794 045 952,
Franciszek Hodack;         tel. 731 615 464.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z w/w członkami Zarządu
Koła.

za Zarząd

Prezes Jacek Łuszczek


 
INFORMACJA DLA WĘDKARZY
wtorek, 26 lutego 2019 19:06

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2019 rok.


Skarbnik Koła informuje, że SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
w marcu i kwietniu 2019 roku można opłacać w następujące dni:

wtorki, czwartki i soboty w godz. 17:00 - 19:00,

w biurze Koła przy ul. Kościuszki 2, w Kluczborku (budynek
"Rybaczówki").

W szczególnych przypadkach jest możliwość opłacenia składki
w innych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu ze Skarbnikiem
Koła tel. 664 152 692.

Zarząd Koła

 
ZIMA NAD WODĄ
niedziela, 17 lutego 2019 21:32

PRACE NA ZBIORNIKU „DĄBROWNIAK”

Początkiem lutego 2019 roku członkowie Zarząd Koła oraz Komisji
Rewizyjnej spotkali się na zbiorniku „Dąbrowniak” w Lasowicach
Małych gdzie wspólnie przystąpili  do pierwszych prac, wycięli
zarośniętą trzciną i pałką wodną część stawu od strony południowo
wschodniej  tj. od lasu.To jedyne pozostawione miejsce gdzie nie
pracowała koparka i wymagało wyczyszczenia. Miejsce to pozostawiono
również jako naturalne schronienie ryb podczas tarła. Zgodnie z naszymi
oczekiwaniami zbiornik napełnił się  na całej powierzchni, śmiało można
zaryzykować stwierdzeniem, że takiego poziomu wody w Lasowicach nie
było od wielu lat. Woda rozlała się szeroką ławą po lesie w miejscach
połączenia z rowami zasilających. Im więcej wody zatrzymamy na wiosnę
tym dłużej pozostanie wysoki poziom w zbiorniku latem. Dodatkowo
uszczelniono mnich i przygotowano odcinek grobli przy mnichu pod
utwardzenie. W najbliższych tygodniach zostanie przywieziony materiał
na utwardzenie grobli i będziemy musieli go rozplantować, i  wyrównać.
Z nadejściem wiosny i stałymi ociepleniami rozpoczniemy rekultywacje
nabrzeży stawu od strony Lasowic Małych i Lasowic Wielkich, zbiornik
w czasie prac nie zostanie wyłączony z wędkowania. Zarząd Koła
podejmie również działania związane z zabezpieczeniem zbiornika
„Cegielnia” w Ligocie Dolnej w związku z kolejnymi przypadkami
nielegalnego wysypywania śmieci na nasz teren. W chwili obecnej
zostały zakupione kamery, które będą rozstawione w rejonie zbiornika
celem jego monitorowania. Ostatni przypadek wysypania śmieci jak
również przywiezienia bez zezwolenia gruzu miał miejsce w styczniu br.
został zgłoszony kluczborskiej Policji z wnioskiem o ściganie i ukaranie
sprawców. Jako Zarząd Koła apelujemy do wszystkich kolegów wędkarzy
o czujność na łowisku, informowanie i powiadamianie Państwowej
i Społecznej Straży Rybackiej, Policji oraz członków Zarządu Koła o każdym
przypadku wjazdu na teren „Cegielni” ciężarówek, traktorów, które
przywożą śmieci, gruz lub ziemie. W przypadku prac wykonywanych przez
Koło (czyny wędkarskie, wycinka posuszu, sprzątanie terenu) na miejscu
będą działacze Koła jak również poinformujemy o takich działaniach
umieszczając informację w Internecie i tablicach ogłoszeniowych.
Wszystkim kolegom uczestniczącym w pracach składamy podziękowania.

Zarząd Koła