PZW Koło Kluczbork
News !
wtorek, 24 lipca 2012 18:34

I.dz.1715/2012

Zarz?d Ko?a

PZW Kluczbork

Okr?g Polskiego Zwi?zki W?dkarskiego w Opolu w zwi?zku z licznymi zapytaniami dot. terminu otwarcia zbiornika Kluczbork do w?dkowania informuje ,?e do dnia dzisiejszego zbiornik nie zosta? oddany do rybackiego u?ytkowania i nie jest udost?pniony do w?dkowania .Jednocze?nie informujemy , ?e po rozmowach z WZMiUW w Opolu przypuszczalnym terminem otwarcia dla w?dkarzy b?dzie pocz?tek wrze?nia 2012r. O wszystkich zmianach informowa? b?dziemy na bie??co prezesa Ko?a PZW Kluczbork.

Z powa?aniem

Dyrektor Biura

mgr in? . Jakub Roszuk

 
Zawody W?dkarskie !
poniedziałek, 23 lipca 2012 19:45

W?dkarski Klub sportowy "Wzdr?ga" Kluczbork organizuje zawody o Puchar Zarz?du Klubu w w?dkarstwie spinningowym .

Zawody odb?d? si? w dniu 05.08.2012r. Zbirka o godz 5:00 na o?rodku "Bia?y ?agiel" (LOK) w Turawie .

Zawody odb?d? si? w kat. Open w jednej turze wg. regulaminu sportowego po?owu ryb .

Zapisy do dnia 03.082012r. w??cznie u skarbnika Klubu .

Zawody s? dofinansowane przez Gmin? Kluczbork .

 
Zawody W?dkarskie !
poniedziałek, 23 lipca 2012 19:44

W.K.S WZDR?GA Kluczbork zaprasza w?dkarzy z Klubu i Ko?a PZW Kluczbork na zawody o Puchar Burmistrza miasta Kluczbork w w?dkarstwie sp?awikowym . Zawody odb?d? si? w dniu 12-08-2012r. na zbiorniku Michalice sektor C . Zbirka o godz 6:00.

Zawody odb?d? si? w kategorii Open wed?ug regulaminu sportowego po?owu ryb.

Zapisy do dnia 10.08.2012r u skarbnika Ko?a.

Zawody s? dofinansowane przez Gmin? Kluczbork.

 
sobota, 30 czerwca 2012 12:30

W dniu 2.07.2012r ( poniedzia?ek ) odb?dzie si? pierwsze spotkanie szk?ki w?dkarskiej .

Zbirka na Rybaczwce godzina 17:30 .

 
Mistrzostwa Klubu w spinningu
poniedziałek, 11 czerwca 2012 19:32

W dniu 10.06.2012r odby?y si? zawody o tytu? Mistrza Klubu WKS Wzdr?ga w kategorii Spinning . Zawody odby?y si? w dwch turach ,pierwsza na zbiorniku zaporowym Turawa oraz druga tura na rzece Ma?a Panew .

Tytu? Mistrza Klubu zdoby? kolega Andrzej Bednarczuk ?owi?c Szczupaka 51cm .

 


Strona 58 z 65
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości