PZW Koło Kluczbork
Og?oszenie!
piątek, 11 maja 2012 11:48

Zarz?d Ko?a PZW w Kluczborku organizuje zawody w?dkarskie w dyscyplinie sp?awikowej z okazji " Dnia Dziecka " Wszystkich ch?tne dzieci zapraszamy do zapisywania si? u skarbnika Ko?a w Centrum W?dkarskim przy ul. Katowickiej 11 do dnia 31.05.2012. (czwartek) .

Zawody przewidziane s? dla dzieci of rocznika 2000 i m?odsze. Zawody w?dkarskie odb?d? sie na stawie Ko?ciuszki przy "Rybaczwce " w Kluczborku . Zbirka zawodnikw 03.06.2012r. (niedziela) o godz 8:00. W zwi?zku z ograniczon? ilo?ci? miejsc decyduje kolejno?? zapisw .

Dzieci mog? uczestniczy? wy??cznie pod opiek? osoby doros?ej.

 
piątek, 11 maja 2012 11:36

Zarz?d Ko?a Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego w Kluczborku informuje ,?e nasze Ko?o w tym roku b?dzie prowadzi?o szk?k? w?dkarsk? . Ch?tnych zapraszamy na spotkanie informacyjno - naborowe w dniu 17.06.2012r ( niedziela ) w budynku "Rybaczwka" przy stawie Ko?ciuszki w Kluczborku (ul Ko?ciuszki 2) o godz. 16.00 . Zaj?cia b?d? prowadzone przez profesjonalnych instruktorw ,naszych czo?owych zawodnikw i cz?onkw Zarz?du .

Czas dzia?ania szk?ki przewidujemy na okres wakacji.

Zaj?cia teoretyczne b?d? prowadzone w budynku "Rybaczwka",a praktyczne na stawie Ko?ciuszki .Wiek uczestnikw okre?lamy nast?puj?co :

-rocznik 2001 i starcze mog? uczestniczy? samodzielnie,

-m?odsi wy??cznie pod opiek? doros?ego opiekuna.

Zapraszamy serdecznie

Z w?dkarskim pozdrowieniem Zarz?d Ko?a.

 
Uwaga W?dkarze !
środa, 09 maja 2012 08:28

Zbiornik " D?brownik " w Lasowicach Ma?ych zostaje ca?kowicie wy??czony z w?dkowania w dniach 10.05.2012r. od godziny 9:00 do 19.05.2012r. do godziny 6:00 . Z powodu dorybieniem karpia.

 
Zarybienie
sobota, 05 maja 2012 10:45

W dniu 04.05.2012r dokonano ostatniego zarybienia leszczem z tegorocznego od?oww w Turawie .

 
Mistrzostwa Klubu W.K.S. "WZDR?GA"
sobota, 05 maja 2012 10:39

W.K.S "WZDR?GA" Kluczbork . Organizuje Zawody o Mistrzostwo Klubu w w?dkarstwie sp?awikowym.Zawody odb?d? si? w dniu 20.05.2012r. Zbirka o godz 6.00 na zbiorniku "Michalice" sektor C. Zawody odb?d? si? w kategorii OPEN w dwch turach w/g regulaminu sportowego po?owu ryb .Zapisy do dnia 17.05.2012r. u skarbnika Ko?a. Zawody s? dofinansowane przez gmin? Kluczbork.

 
Więcej artykułów…


Strona 57 z 62
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości