PZW Koło Kluczbork
KOMUNIKAT
sobota, 20 kwietnia 2013 08:41

Witam. Kole?anki i koledzy w zwi?zku z du?ym zainteresowaniem pozyskania karty w?dkarskiej przed d?ugim majowym weekendem
(pierwsza ?roda miesi?ca 1 maj) informuj?, ?e egzamin odb?dzie si? wyj?tkowo w poniedzia?ek 29.04.2013 r. w Rybaczwce w godz 19-20 ,a ?eby mc za?atwi? reszt? formalno?ci we wtorek. Pozdrawiam.

 
MIstrzostwa Klubu ! Nowy Termin
czwartek, 18 kwietnia 2013 08:42

Mistrzostwa Klubu WKS Wzdr?ga zosta?y przeniesione na 27.04.2013r.(sobota)

Zbirka zawodnikw o godzinie 6:00 ,przy ma?ej tamie (wjazd od Ligoty Grnej nr 16-17)

Zapisy do dnia 25.04.2013r.

W sklepach W?dkarskich

Centrum W?dkarskie,Oko?,Joker

 
Mistrzostwa Ko?a
środa, 17 kwietnia 2013 19:51

W dniu 14.04.2013r. na zbiorniku Kluczbork rozegra?y si? dwuturowe zawody o tytu? Mistrza Ko?a .

W zawodach wzie?o udzia? 30 zawodnikw.

W kat. senior

I miejsce Kazimierz Kuprian

II miejsce Janusz Ilkw

III miejsce Marian Gaj

W kat. Junior U18

I miejsce Wiktoria ?ok

I tur? wygra? Janusz Ilkw

II tur? wygra? Kazimierz Kuprian

Najwi?ksz? ilo?? ryb (5 sztuk) z?owi? Kuprian Kazimierz

Najwi?ksz? ryb? Leszcz 465g z?owi? Kuprian Kazimierz

 
Uwaga !
środa, 03 kwietnia 2013 19:46

Z powodu z?ych warunkw atmosferycznych zawody w?dkarskie "Mistrzostwa Klubu" zosta?y odwo?ane,nowy termin zawodw zostanie podany na naszej stronie w najbli?szym czasie .

 
Mistrzostwa Klubu
piątek, 29 marca 2013 12:03

Zarz?d W?dkarskiego Klubu Sportowego "Wzdr?ga" Kluczborku informuje ,?e zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2013 ,organizuje zawody w?dkarstwie sp?awikowym " Mistrzostwa Klubu" w dniu 07.04.2013r. Zbirka zawodnikw na "Zbiorniku Kluczbork " Ligota Grna parking od strony pla?y o godz. 6:00 .Zawody zostan? rozegrane w dwch turach zgodnie z Zasadami organizacji Sportu W?dkarskiego " W zawodach bior? udzia? cz?onkowie klubu i ko?a PZW Kluczbork.

Zg?oszenia nale?y dokona? w sklepach w?dkarskich: Centrum W?dkarskie,Joker,Oko? w Kluczbork w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2013r. Cz?onkowie z aktualnie op?acon? sk?adk? cz?onkowsk?

Program Zawodw

6:00- zbirka zawodnikw i przedstawienia regulaminu zawodw.

6:15- sprawdzenie listy obecno?ci

6:30-losowanie stanowisk I tury

6:45-doj?cie na stanowiska

7:00-wej?cie na stanowisko

7:55-n?cenie zan?t? ci??k?

8:00-rozpocz?cie zawodw

10:55-pi?c minut do ko?ca pierwszej tury

11:00 Koniec pierwszej tury

11:00-12:00 wa?enie ryb obliczenie wynikw I tury

12:00-losowanie stanowisk II tury

12:15-dojscie na stanowiska

12:30-wej?cie na stanowisko

13:25-n?cenie zan?t? ci??k?

13:30-rozpocz?cie ?owienia

16:25- pi?? minut do ko?ca zawodw

16:30-koniec ?owienia

16:30-17:30 wa?enie ryb,obliczanie wynikw,posi?ek

17:30-zako?czenie zawodw ,og?oszenie wynikw,rozdanie dyplomw i nagrd

Zawody s? dofinansowane przez Gmin? Kluczbork

Organizator w zale?no?ci od warunkw (pogoda) zastrzega sobie prawo do zmian w programie i regulaminie zawodw.

?owisko rezerwowe (Brzzki parking ko?o Grodu Hrad )

 


Strona 56 z 69
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości