PZW Koło Kluczbork
I po zawodach !!!
wtorek, 24 września 2013 11:50

W dniach 14-15.09.2013 na zb. "Kluczbork" zosta? rozegrany " I Kluczborski Maraton W?dkarski". wi?cej na zak?adka "Kluczborski Maraton W?dkarski"

 
Zawody Wyniki
piątek, 13 września 2013 21:07

W dniu 31.08.2013r na zbiorniku Kluczbork odby?y si? zawody w?dkarskie " M?ody spinningista " W zawodach wzi??o udzia? 19 zawodnikw .Zawodnicy startowali w dwch kategoriach wiekowych U14 oraz u18.

Wyniki u18

I-miejsce Marcin Cie?lak

II-miejsce Rafa? Bednarczuk

III-miejsce Rados?aw Bodzioch

Wyniki u14

I-miejsce Tomasz Puchalski

II-miejsce Pawe? Stengritt

III-miejsce Nikola Przybylska

 
Zawody W?dkarskie !
piątek, 06 września 2013 16:59

Zarz?d WKS Wzdr?ga Kluczbork organizuje w dni 22.09.2013r Zawody spinningowe o Puchar Zarz?du dla cz?onkw klubu i ko?a Kluczbork

Zawody odb?d? si? z brzegu na zbiorniku Kluczbork .

Zawody zostan? rozegrane zgodnie z zasadami organizacji Sportu W?dkarskiego.

Program zawodw:

7:00 zbirka zawodnikw na brzegu , wjazd od ulicy Strzeleckiej

8-13 czas trwania zawodw

14:00 og?oszenie wynikw,wr?czenie pucharw , posi?ek


Zapisy u skarbnika ko?a w Centrum W?dkarskim przy ul. Katowickiej do dnia 19.09.2013.

 
Marton W?dkarski
wtorek, 13 sierpnia 2013 11:56

Ko?o PZW Kluczbork zaprasza pasjonatw w?dkarstwa z ambicjami rywalizacji sportowej na I Kluczborski Maraton W?dkarski, ktry odb?dzie si? 14 15.09.2013 r. na zbiorniku zaporowym Kluczbork.

W 24 godzinnych zmaganiach mog? wzi?? udzia? dru?yny dwuosobowe (mile widziane osoby towarzysz?ce).

Dzi?ki wsparciu w?adz lokalnych i sponsorw dla zwyci?zcw przewidujemy atrakcyjne nagrody. W?rd zawodnikw zostan? rozlosowane nagrody niespodzianki.


 
Zawwody Spinningowe !
poniedziałek, 19 sierpnia 2013 12:34

Zawody W?dkarskie " M?ody Spinningista"

Zarz?d WKS Wzdr?ga Kluczbork organizuje w dniu 31.08.2013r. (SOBOTA) zawody spinningowe dla dzieci i m?odzie?y cz?onkw ko?a i klubu Kluczbork w kategorii do lat 14 i do lat 18 .

Zawody rozegrane zostan? na ?ywej rybie w zwi?zku z tym ka?dy zawodnik powinien posiada? siatk? na ryby .

Ka?de dziecko do lat 14 mo?e starowa? wy??cznie z opiekunem ,ka?dy zawodnik powinien posiada? pisemn? zgod? rodzicw na udzia? w zawodach.

Zawody odb?d? si? z brzegu na zbiorniku Kluczbork

Dzieci do lat 14 b?d? w?dkowa? z pla?y

Program zawodw:

8:00 zbirka Ligota Grna na parkingu przy pla?y

9:00-12:00-zawody

13:00 og?oszenie wynikw, rozdanie pucharw

Osobna klasyfikacja do lat 14 i do lat 18

Zg?oszenia b?d? przyjmowane u skarbnika ko?a w centrum w?dkarskim przy ul . Katowickiej do dnia 28.08.2013r.

 


Strona 51 z 69
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości