PZW Koło Kluczbork
Zawody "Weteranów 55+"
poniedziałek, 27 lipca 2020 13:13

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że w dniu 02 Sierpnia 2020 r. na Zbiorniku Kluczbork w Ligocie Górnej (północny brzeg tj. od strony Ligoty Górnej) zostaną rozegrane towarzyskie zawody "Weteranów 55+" w dyscyplinie spławikowej lub gruntowej.

Zbiórka uczestników i potwierdzenie udziału w dniu j/w w biurze zawodów na początku podjazdu drogi rowerowej poniżej małego jazu do godz 7.00. Zawody zostaną rozgrywane będą w oparciu o obowiązujące 2020 r. Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW jak też obowiązujące wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dot. organizacji w PZW pandemii Koronawirusa i na żywej rybie. Zapisy - zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są biurze Koła
Rybaczówka  (u Skarbnika - 695954526) w godz. urzędowania oraz Centrum Wędkarskim  w Kluczborku przy ul. Ligonia do 31.07.2020 r. oraz telefonicznie pod nr tel. 509730603 lub
694 343 709 do dnia 1 Sierpnia 2020 r.
Wszystkich uczestników obowiązuje określony reżim sanitarny w zawiązku z istniejącą pandemia Koronawirusa. Przypominamy również o obowiązku stosowania długich siatek do przetrzymywania ryb (min. 3.5 m)

Sędzią głównym będzie kol. Jan Czarny.

Program Zawodów:

7:00 - zbiórka zawodników, potwierdzenie obecności ( w biurze zawodów)
7:15 - otwarcie zawodów, losowanie stanowisk, dojście do stanowisk,
7:30 - dojście do stanowisk,
7:45 -  I sygnał  wejście na stanowiska
8:30 - II sygnał  - 5 minut do kontroli zanęt i przynęt,
8:50 - III sygnał  nęcenie zanętą ciężką
09:00 - IV sygnał  rozpoczęcie łowienia,
12:55 - V sygnał  5 minut do końca zawodów,
13:00 - VI sygnał koniec łowienia obliczanie,
13:30 -  wspólny posiłek na Stanicy Wędkarskie Ligota Górna,
13:30 - 14:30  ogłoszenie wyników wręczenie pucharów i zakończenie zawodów.

W zależności od warunków organizator zawodów zastrzega sobie prawo
zmiany w programie i regulaminie zawodów.

UWAGA !!!

Północny brzeg (od strony Ligoty Górnej) Zbiornika Kluczbork od wysokości łuku przy podjeździe
drogi rowerowej i dalej do zapory czołowej zostaje wyłączony z ogólnego wędkowania 
(zamknięty dla wędkarzy)
na czas trwania
zawodów  w dniu 
02 Sierpnia 2020 roku w godz. 0:00-15:00.

Zarząd Koła

 
Zawody towarzyskie w dyscypinie gruntowej - FEEDER
wtorek, 21 lipca 2020 11:59

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że w dniu 26 lipca 2020 r. na Zbiorniku Kluczbork w Ligocie Górnej (północny brzeg tj. od strony Ligoty Górnej) zostaną rozegrane zawody towarzyskie w dyscyplinie gruntowej - FEEDER  o Puchar Prezesa Koła w kat. Open (bez podziału).

Zbiórka uczestników i potwierdzenie udziału w dniu j/w w biurze zawodów na początku podjazdu drogi rowerowej poniżej małego jazu do godz 6.30. Zawody zostaną rozgrywane będą w oparciu o obowiązujące 2020 r. Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW jak też obowiązujące wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dot. organizacji w PZW pandemii Koronawirusa i na żywej rybie. Zapisy - zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są biurze Koła
Rybaczówka  (u Skarbnika - 695954526) w godz. urzędowania oraz Centrum Wędkarskim  w Kluczborku przy ul. Ligonia do 24.07.2020 r. oraz telefonicznie pod nr tel. 509730603 lub
694 343 709 do dnia 25 lipca 2020 r. Osoby do lat 18 obowiązuje pisemna
zgoda prawnego opiekuna jak również wędkowanie odbywa się pod
opieką pełnoletniego opiekuna, natomiast wszystkich uczestników obowiązuje określony reżim sanitarny w zawiązku z istniejącą pandemia Koronawirusa. Przypominamy również o obowiązku stosowania długich siatek do przetrzymywania ryb (min. 3.5 m)

Sędzią głównym będzie kol. Jan Czarny.

Program Zawodów:

6:30 - zbiórka zawodników, potwierdzenie obecności ( w biurze zawodów)
6:45 - otwarcie zawodów, losowanie stanowisk, dojście do stanowisk,
7:00 - I sygnał 90min. do rozp. zawodów - wejście na stanowiska,
7:20 -  II sygnał - 5 minut do kontroli zanęt i przynęt,
8:20 - III sygnał 10 min do rozp. zawodów - nęcenie zanętą (tylko przy użyciu koszyczka),
8:30 - IV sygnał rozpoczęcie łowienia,
13:25 - V sygnał 5 minut do zakończenia łowienia,
13:30 - VI sygnał zakończenie zawodów,
14:00 - 15:30 obliczanie wyników.
14:00 -  wspólny posiłek,
15:30 - ogłoszenie wyników wręczenie pucharów i zakończenie zawodów.

W zależności od warunków organizator zawodów zastrzega sobie prawo
zmiany w programie i regulaminie zawodów.

UWAGA !!!

Północny brzeg (od strony Ligoty Górnej) Zbiornika Kluczbork od wysokości łuku przy podjeździe
drogi rowerowej i dalej do zapory czołowej zostaje wyłączony z ogólnego wędkowania 
(zamknięty dla wędkarzy)
na czas trwania
zawodów  w dniu 
26 Lipca 2020 roku w godz. 0:00-15:00.

Zarząd Koła

 
Zawody o Puchar Prezesa.
poniedziałek, 13 lipca 2020 11:13

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że w dniu 19 lipca 2020 r. na Zbiorniku Kluczbork w Ligocie Górnej (północny brzeg tj. od strony Ligoty Górnej)              zostaną rozegrane zawody towarzyskie w dyscyplinie spławikowej                      o Puchar Prezesa Koła w kat. Open (bez podziału).

Zbiórka uczestników i potwierdzenie udziału w dniu j/w w biurze zawodówna początku podjazdu drogi rowerowej poniżej małego jazu do godz 6.45. Zawody zostaną rozgrywane będą w oparciu o obowiązujące 2020 r. Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW jak też obowiązujące wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dot. organizacji w PZW pandemi Koronawirusa i na żywej rybie. Zapisy - zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są biurze Koła
Rybaczówka  (u Skarbnika - 695954526) w godz. urzędowania oraz Centrum Wędkarskim  w Kluczborku przy ul. Ligonia do 17.07.2020 r. oraz telefonicznie pod nr tel. 509730603 lub
694 343 709 do dnia 18 lipca 2020 r. Osoby do lat 18 obowiązuje pisemna
zgoda prawnego opiekuna jak również wędkowanie odbywa się pod
opieką pełnoletniego opiekuna, natomiast wszystkich uczestników obowiązuje określony reżim sanitarny w zawiązku z istniejącą pandemia Koronawirusa.

Program Zawodów:
6:45 zbiórka zawodników (w biurze zawodów)),
7:00 otwarcie zawodów, losowanie stanowisk, dojście do stanowisk,
7:30 I sygnał - wejście na stanowiska,
8:15  II sygnał - 5 minut do kontroli zanęt i przynęt,
8:50  III sygnał - nęcenie zanętą ciężką,
9:00  IV sygnał rozpoczęcie łowienia,
12:55 V sygnał 5 minut do zakończenia łowienia,
13:00 VI sygnał zakończenie zawodów, ważenie ryb,
13:00 - 14:30 obliczanie wyników.
13:30  wspólny posiłek,
14:30 ogłoszenie wyników wręczenie pucharów i zakończenie zawodów.

W zależności od warunków organizator zawodów zastrzega sobie prawo
zmiany w programie i regulaminie zawodów.

Uwaga !!!

Północny brzeg  (od strony Ligoty Górnej) zbiornika Kluczbork od wysokości łuku przy podjeździe drogi rowerowej i dalej do zapory czołowej zostaje wyłączony z ogólnego wędkowania (zamknięty dla wędkarzy) na czas zawodów tj. 19.07.2020 r. od godz. 4.00 do 15.00 w tym samym dniu.

Jednocześnie informujemy ,że w tym dniu Stanica Wędkarska w Ligocie Górnej jest zarezerwowana na w/w zawody i będzie nieczynna dla pozostałych wędkarzy.

 
NOWY TERMINARZ ZAWODÓW NA ROK 2020
czwartek, 02 lipca 2020 08:42
ORGANIZACJA ZAWODÓW KOŁOWYCH

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że
wznawia zawody sportowe  dla członków Naszego
Koła jednocześnie przedstawiając terminarz zawodów.

 

 

LP

Nazwa  zawodów

Termin

Miejsce

Dyscyplina

Kategoria

Organi-

zator

1.

Puchar Prezesa Koła

19.07.2020

zb. Kluczbork

Spławik

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

2.

Puchar Prezesa Koła

26.07.2020

zb. Kluczbork

Feeder

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

3.

Senior 
(+ 55)

02.08.2020

zb. Kluczbork

Spławik Feeder

(+ 55)

Koło (GPx)

4.

PUCHAR

WAKACJI

29.08.2020

Staw Kościuszki

Spławik

Dzieci (szkółka)

Koło

5.

PUCHAR "MiG"

30.08.2020

Staw Kościuszki

spławik

Dzieci

K.Pietru-szyński

Koło

6

Puchar Zarządu

11.10.2020

Lasowice

Małe

Spławik Feeder

Działacze  Koła

Koło

7

Zakończenie Sezonu

25.10.2020

zb. Kluczbork

Spinning

(łódź)

Open - bez

podziału

Koło  (GPx)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca zawodów.
Klasyfikacja „Grand Prix 2020” obejmuje poz. spławik, spinning, grunt
oznaczone symbolem (GPx).
Ponadto informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zasadami
organizacji imprez sportowych (mając na uwadze wytyczne dot.
Covid -19) rozegrane zostaną tylko zawody towarzyskie z zachowaniem
reżimu sanitarnego i po uzyskaniu od zawodnika pisemnej deklaracji
o stanie zdrowia.


Do zapoznania na stronie Okręgu PZW w Opolu.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW
WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW,
W CZASIEPANDEMII KORONAWIRUSA*( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej-Dz.U. z 2019 r,
poz. 59 oraz z 2020r.poz. 322, 374, 567).

 

Zarząd Koła
PZW w Kluczborku

 
KOMUNIKAT ZG PZW
czwartek, 02 lipca 2020 08:35

KOMUNIKAT - Decyzja o rezygnacji z rozgrywania
w 2020 roku zawodów rangi Mistrzostw Polski
we wszystkich dyscyplinach wędkarskich oraz
w dyscyplinie rzutowej

 

W związku z niesłabnącym stopniem zakażeń koronowirusem COVID-19, a przede wszystkim
w trosce o zdrowie zawodników, sędziów oraz organizatorów, Główny Kapitanat Sportowy
w dniu 8 czerwca 2020 r. podjął decyzję o rezygnacji z rozgrywania w 2020 roku zawodów
rangi Mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach wędkarskich oraz w dyscyplinie rzutowej,
które były wpisane w Terminarz imprez międzynarodowych i krajowych  w dyscyplinach
wędkarskich i dyscyplinie rzutowej na 2020r.  Jest to krok naprzeciw oczekiwaniom znacznej
większości Okręgów jak i zawodników, którzy z różnych przyczyn związanych z pandemią nie
mogliby uczestniczyć w tych zawodach i rywalizować o tytuły mistrzowskie. Liczymy, że decyzja
ta spowoduje jednocześnie zmniejszenie presji na rozgrywanie Mistrzostw Okręgów oraz
Mistrzostw Kół i wyrówna szanse  startu wszystkim uczestnikom. 
Powyższa decyzja GKS nie zamyka możliwości rozgrywania zaplanowanych zawodów  na
poziomie Kół i Okręgów. Proponujemy aby zawody te rozgrywać w formie towarzyskiej,
ponieważ takie nie będą obarczone przymusem kwalifikacji, a udział w nich będzie opierał
się tylko i wyłącznie na zasadzie dobrowolności oraz nie będzie obarczony znamionami
dyskryminacji.  Należy również pamiętać, że w obecnej sytuacji w jakiej znajduje się nie tylko
Polska, ale  i cały świat, nie mamy żadnych gwarancji, że za tydzień, miesiąc czy dwa będą warunki
aby móc zorganizować jakiekolwiek zawody wędkarskie.

W związku z powyższym, Główny Kapitanat Sportowy podjął również decyzję, że w 2021 roku
w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej brzegowej, spinningowej teamowej oraz muchowej
prawo startu uzyskują wszyscy zawodnicy zgłoszeni do rywalizacji w tych dyscyplinach w roku 2020.

Wzorem FIPSed i ICSF, które to federacje również odwołały wszystkie tegoroczne imprezy
międzynarodowe umożliwimy w sezonie 2021 start zawodnikom w kategoriach kadetów,
juniorów oraz młodzieży dla których rok 2020 jest ostatnim rokiem startów w dotychczasowej
kategorii wiekowej.  Czyli w 2021 roku prawo startu w MP będą mieli:

- w kategorii kadetów (rzut) zawodnicy urodzeni w 2006 roku (15 lat);

- w kategorii kadetów (spławik) zawodnicy urodzeni w 2005 roku (16 lat);

- w kategorii juniorów (rzut, spinning, mucha) zawodnicy urodzeni w 2002 roku (19 lat);

- w kategorii juniorów (spławik) zawodnicy urodzeni w 2000 roku (21 lat);

- w kategorii młodzieży (spławik) zawodnicy urodzeni w 1995 roku (26 lat).

Główne Kolegium Sędziowskie PZW w związku z opisaną wyżej sytuacją  zdecydowało odstąpić od
wymogu potwierdzania aktywności sędziów wszystkich szczebli. Sędziowie na sezon 2021 będą
oceniani z aktywności w 2019 roku.

Mamy nadzieję, że decyzje które podjęto zostaną przyjęte z pełnym zrozumieniem obecnej sytuacji.
Życzymy wszystkim abyśmy w dobrym zdrowiu i pełni woli rywalizacji spotkali się na zawodach
MP, GPP i PP w roku 2021.

Wiceprezes ZG PZW ds. Sportu
Zbigniew Mośko

 


Strona 6 z 85
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości