PZW Koło Kluczbork
TERMINARZ ZAWODÓW 2020
piątek, 14 lutego 2020 13:48

Terminarz zawodów sportowych i towarzyskich dla członków

Koła PZW Kluczbork, w sezonie 2020 r.

 

 

LP

Nazwa  zawodów

Termin

Miejsce

Dyscyplina

Kategoria

Organi-

zator

1.

Mistrzostwa Koła

29.03.2020

zb. Kluczbork

Feeder

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

2.

Mistrzostwa Koła

01.05.2020

zb. Kluczbork

Spławik

Kadet,

U - 20, 25

Senior.

Koło  (GPx)

3.

Mistrzostwa Koła

14.06.2020

zb. Kluczbork

Spinning

Open - bez podziału

Koło

(GPx)

4.

DZIEŃ DZIECKA

07.06.2020

Staw Kościuszki

Spławik

Dzieci
(5-15 lat)

Koło

5.

Puchar Prezesa Koła

19.07.2020

zb. Kluczbork

Spławik

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

6.

Puchar Prezesa Koła

26.07.2020

zb. Kluczbork

Feeder

Open - bez podziału

Koło  (GPx)

7.

Senior 
(+ 55)

02.08.2020

zb. Kluczbork

Spławik Feeder

(+ 55)

Koło (GPx)

8.

PUCHAR

WAKACJI

29.08.2020

Staw Kościuszki

Spławik

Dzieci (szkółka)

Koło

9.

PUCHAR "MiG"

30.08.2020

Staw Kościuszki

spławik

Dzieci

K.Pietru-szyński

Koło

10

Puchar Zarządu

11.10.2020

Lasowice

Małe

Spławik Feeder

Działacze  Koła

Koło

11

Zakończenie Sezonu

25.10.2020

zb. Kluczbork

Spinning

(łódź)

Open - bez

podziału

Koło  (GPx)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca zawodów.

Klasyfikacja „Grand Prix 2020” obejmuje poz. spławik, spinning, grunt oznaczone
symbolem (GPx).

Zawody o Mistrzostwo Koła zostaną rozegrane zgodnie z zasadami organizacji
sportu kwalifikowanego w PZW.

Zarząd Kola

 
ZBIORNIK KLUCZBORK
czwartek, 30 stycznia 2020 14:33

Zbiornik Kluczbork – wybuchowy temat.

W dniu 30.12.2019 informację o połowie przy użyciu materiałów
ogłuszających przekazali wędkarze Ochronie Zbiornika Kluczbork
oraz Komendantowi Powiatowemu Społecznej Straży Rybackiej.

Około godziny 18.15 przedstawiciele tych służb, udali się razem
w celu skontrolowania osób znajdujących się nad zbiornikiem i jak
się okazało ogłuszających ryby przy użyciu petard.

Korzystając z uprawnień, Ochrona Zbiornika, wylegitymowała trzy
osoby, które przyznały, iż wrzucały petardy do wody by ogłuszyć ryby
i następnie wyławiali je podbierakiem (51 ryb – płocie, leszcze).
Po ustaleniu faktów, wezwano na miejsce patrol policji, który przystąpił
do kontroli osób znajdujących się na miejscu zdarzenia. Policjanci nie
zabezpieczyli podbieraka, który był dowodem w sprawie karnej
o przestępstwo.

Ostatecznie notatkę przekazano do Państwowej Straży Rybackiej, która
to po sporządzeniu dokumentacji skierowała wniosek o wszczęcie
postępowania przeciwko 3 osobom za wskazane przestępstwa.
Dlatego dopiero teraz sprawa wypłynęła i stała się publicznie głośna.

Prosimy media o rzetelne sprawdzanie informacji przed publikacją.

Dziękujemy Bardzo za aktywną współpracę pomiędzy Ochroną Zbiornika
Kluczbork i powiatowym Komendantem Społecznej Straży Rybackiej, która
wpływa na czynną ochronę naszych wód oraz za rzetelne podejście do
ujawnionych przestępstw Komendantowi Państwowej Straży Rybackiej.

Komisja Ochrony Wód: Tomasz Idzikowski

 
KOMUNIKAT
piątek, 24 stycznia 2020 10:55

WĘDKOWANIE NA WODACH GRANICZNYCH
Z OKRĘGIEM PZW WROCŁAW W 2020 ROKU

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że w dniu
13 stycznia br. pomiędzy Okręg PZW w Opolu, a Okręgiem
PZW we Wrocławiu podpisano porozumienie dotyczące
wędkowania na wodach granicznych
(rz. Odra, rz. Widawa).

Wobec powyższego stosowne zezwolenie można uzyskać
u Skarbnika Koła PZW w Kluczborku (w godz. urzędowania)
w cenie 10 zł.

Skarbnik Koła
Mieczysław Rabiega

 


 

 

 


 

 
PODSUMOWANIE ROKU 2019
piątek, 10 stycznia 2020 20:25

Walne Zgromadzenia Członków

 

W dniu 5 stycznia 2019 roku o godz. 9:30 ( w drugim terminie ) przeprowadzono
Walne  Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW w Kluczborku.
Obrady otworzył Prezes Koła kol. Jacek Łuszczek, powitał zebranych członków
i zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Opolu
kol. Wiesława Misia, Skarbnika Zarządu Okręgu PZW w Opolu kol. Krzysztofa
Sucheckiego, Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW w Opolu Kazimierza Kupriana
oraz Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW w Opolu Jakuba Roszuka.
Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Wiceprezes Koła
PZW w Kluczborku kol. Jan Czarny, sekretarzem został członek Zarządu Koła kol.
Marek Gąszczak.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia uczcili minutą ciszy
zmarłych w minionym roku kolegów wędkarzy - członków naszego Koła.
Następnie w asyście Prezesa ZO PZW w Opolu kol. Wiesława Misia i Prezesa
Koła kol. Jacka Łuszczka wręczono pamiątkowe puchary i nagrody  dla
zwycięzców rywalizacji sportowej - Grand Prix 2019 „dla najlepszego
wędkarza roku”, które otrzymali:

kol. Leszek Karkowski kat. senior (spławik),
kol. Janusz Nachtman kat. senior (grunt-feeder)
kol. Kacper Konieczny kat. senior (spinning)
kol. Janusz Ilków kat. + 55.

Podziękowania za osobiste zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Koła
PZW w Kluczborku otrzymali : kol. Rudolf Noczyński i kol. Kazimierz Jankon.
Następnie poinformowano uczestników zebrania o uhonorowaniu brązową

odznaką PZW naszych kolegów: Eugeniusza Kościółka i Jana Turkiewicza,
oraz Kazimierza Kupriana odznaką honorową "Za Zasługi Dla Woj. Opolskiego". 
Odznaczenia zostały wręczone podczas uroczystości ^% lecia Okręgu PZW
w Opolu.

Po zakończeniu wręczania nagród i podziękowań  przedstawiono sprawozdania:
- sprawozdanie z działalności Zarządu Koła odczytał Prezes Jacek Łuszczek,
- sprawozdanie finansowe Koła odczytał Skarbnik Mieczysław Rabiega,
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał  p.o. Przewodniczącego
Ryszard Hlipała,

- sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego odczytał sekretarz
zebrania Marek Gąszczak,

- sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego odczytał Przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego Andrzej Wyrwich.

Kol. Jacek Łuszczek w swoim wystąpieniu opisał pracę Zarządu w roku 2019,
podziękował członkom Koła uczestniczącym w czynach społecznych na zbiorniku
"Dąbrownik "w Lasowicach, Cegielnia w Ligocie Dolnej, stawie Kościuszki
i zbiorniku Kluczbork w Ligocie Górnej. Zarządowi Okręgu PZW w Opolu za
dofinansowanie przedsięwzięć Koła, Burmistrzowi Miasta Kluczbork, Nadleśnictwo
Kluczbork,  darczyńcom, za wszelaką pomoc w roku 2019 z prośbą dalszą współpracę
w 2020 roku. Wędkarzom za pomoc w ochronie zb. Kluczbork. Sekretarz Koła
przedstawił plan pracy Zarządu Koła na 2019 r. W trakcie wystąpienia gości tj.
Prezesa ZO PZW w Opolu i Dyrektora Biura ZO PZW w Opolu  podziękowali za
inwestycje przeprowadzone w Kole PZW w Kluczborku, dbanie o dobry wizerunek
utrzymywanie zbiornika, stanicy wędkarskiej, stawu Kościuszki, integrację z
mieszkańcami. Dyrektor Biura ZO kol. Jakub Roszuk szczegółowo omówił sytuację
wód którymi gospodaruje Okręg PZW w Opolu.
Walne zgromadzenie w jawnym
głosowaniu zatwierdziło sprawozdania Zarządu
Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu
koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz przyjęło plan pracy na rok 2020. 
Ponadto Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Kluczborku w jawnym
głosowaniu przyjęło Preliminarz na rok 2019, w tym ekwiwalentu za pracę,
który wynosi 17 zł.

Zarząd Koła.


 

 
Życzenia Noworoczne
czwartek, 02 stycznia 2020 14:27

Z OKAZJI NOWEGO ROKU !!!

WIELU SUKCESÓW, ODWAŻNYCH MARZEŃ,
MĄDRYCH DECYZJI, SATYSFAKCJI, SPOKOJU
I POMYŚLNOŚCI W CAŁYM 2020 ROKU. 
WĘDKARSKICH SUKCESÓW, ZŁOWIENIA
REKORDOWEJ RYBY I CZĘSTYCH SPOTKAŃ
NAD WODĄ.
W TYM NOWYM ROKU ŻYCZY: 
ZARZĄD KOŁA PZW W KLUCZBORKU.

Znalezione obrazy dla zapytania karp na szczęście

 


Strona 5 z 80
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 154 gości