PZW Koło Kluczbork
CZYN NA ZBIORNIKU KLUCZBORK !
środa, 18 kwietnia 2018 08:16

W dniu 16 kwietnia 2018 roku Zarząd oraz Członkowie naszego Koła  przeprowadzi czyn społeczny na zbiorniku Kluczbork w Ligocie Górnej, gdzie przy użyciu sprzętu pływającego zostały wyłożone krześliska sandaczowe. Zadaniem tego rodzaju sztucznych tarlisk (krześlisk) jest stworzenie optymalnego podłoża do złożenia ikry i odbycia tarła sandacza. Krześliska pozostają w wodzie na stałe, czyli do pełnej "biodegradacji" i zostały wykonane z materiału naturalnego odpornego na gnicie tj. gałęzi świerkowych.
Po spełnieniu swojej podstawowej roli ryby innych gatunków nadal będą je wykorzystywać jako miejsca  schronienia i ostoi.
Prace na zbiorniku nadzorował Wiceprezes Koła Jan Czarny. Wyrażamy podziękowanie dla kolegów uczestniczących w pracach  oraz udostępniających własny sprzęt i materiały do przeprowadzenia tej akcji, która z pewnością przyczyni się  do zwiększenia populacji sandacza na „zalewie” w  Kluczborku.

Prezes Koła

Jacek Łuszczek

 


 
Komunikat
wtorek, 17 kwietnia 2018 17:22

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że w miesiącach maj i czerwiec 2018 roku składki członkowskie będą przyjmowane w następujące dni tygodnia:

  • środy w godzinach 17-19
  • soboty w godzinach 14-16

W szczególnych przypadkach jest możliwość opłacenia składek w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu ze skarbnikiem (tel. kontaktowy 664 152 692).
Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że po 30 kwietnia do składki członkowskiej doliczana jest opłata za wpisowe.
Skarbnik koła
Mieczysław Rabiega
 
WIOSENNE ZARYBIANIE 2018 cd. !
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 16:40

Zarząd Koła PZW w Kluczborku informuje, że w dniu 11 kwietnia br.  na zbiornik w Kluczborku został wpuszczony narybek sandacza w ilości 161 kg. Jest to kolejne i nie ostatnie zarybienie zbiorników należących i gospodarowanych przez nasze Koło. Chciałbym zauważyć, że starania o zarybienie sandaczem podjął wcześniejszy zarząd w 2017 roku, jednak dopiero teraz udało się to zrealizować dzięki dobrej współpracy z Dyrektorem Biura Okręgu Panem Jakubem Roszukiem i Prezydium Zarządu Okręgu PZW Opole.  W celu zwiększenia populacji tego atrakcyjnie wędkarsko drapieżnika na „zalewie” w Kluczborku, zarząd koła w porozumieniu                   z ichtiologiem okręgu podjął decyzje o ustawieniu na zbiorniku krześlisk sandaczowych.  Planowany termin rozstawiania krześlisk to 16 kwietnia 2018 roku.

Dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym w akcji zarybiania.

Prezes Koła

Jacek Łuszczek 
WIOSENNE ZARYBIANIE 2018!
środa, 11 kwietnia 2018 15:07

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kluczborskich wędkarzy jak również realizując przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła PZW w Kluczborku plan pracy, nowy Zarząd Koła w dniu 6 kwietnia br. dokonał pierwszego zarybienia użytkowanych akwenów. Ogółem do zbiorników „Dąbrowniak” w Lasowicach Małych i „Cegielnia” w Ligocie Dolnej wpuszczono 400 kg amura. Jest to pierwsza tura planowego - wiosennego zarybienia naszych zbiorników ze środków Koła w Kluczborku. Zarybienie przeprowadzili członkowie zarządu, członkowie koła z pomocą i pod nadzorem Komisji Rewizyjnej.  Wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie składam podziękowania za włożony wkład pracy.

Życząc sukcesów wędkarskich przypominam koleżankom i kolegom, że wymiar ochronny amura na wodach Okręgu PZW Opole wynosi 40 cm.

Prezes  Koła

Jacek Łuszczek


 
CZYN NA ŁOWISKU CEGIELNIA W LIGOCIE DOLNEJ
sobota, 07 kwietnia 2018 15:52

W dniu 24 marca br. członkowie i sympatycy  naszego Koła PZW przeprowadzili czyn dokonując wycinki i usunięcia posuszu drzew na zbiorniku „Cegielnia” w Ligocie Dolnej. Usuniętych zostało kilkanaście drzew zagrażających wędkarzom i osobom postronnym przebywającym na terenie zbiornika. Prace na zbiorniku nadzorował gospodarz Koła Janusz Kulej. Wyrażamy podziękowanie dla kolegów uczestniczących w pracach porządkowych oraz udostępniających własny sprzęt przy wycince.

Prezes Koła

Jacek Łuszczek


 


Strona 1 z 58
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości